Download
Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang
Meldcode kindermishandeling en grensover
Adobe Acrobat document 892.3 KB

Beste ouders,

 

Wist u dat we… in de kinderopvang werken met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld?

In Nederland heeft 3% van alle kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Dus ook in onze opvang zijn er kinderen aanwezig die hiermee te maken kunnen hebben. Professionals in de kinderopvang worden opgeleid om signalen te herkennen en er te zijn voor kinderen en hun ouders wanneer er zorgen zijn.

 

Wat is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

Een stappenplan dat speciaal gemaakt is voor de sector Kinderopvang (is niet alleen voor de kinderopvang gemaakt, meerdere beroepsgroepen) waarin staat op welke wijze er gehandeld moet worden. Van het signaleren tot het delen van de zorgen met ouders, het melden bij Veilig Thuis en het organisatie van hulp.

Ook al heet dit stappenplan ‘de meldcode’. Het doel van de meldcode is niet het melden van de zorgen bij Veilig Thuis. Het doel is om, door met elkaar in gesprek te blijven, bewustwording te creëren bij ouders rond zorgen over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. Het doorlopen van de stappen uit de meldcode doen de professionals met elkaar, met de ouders, met de aandacht functionaris aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld en met Veilig Thuis.

 

De aandacht functionaris en Veilig Thuis

Iedere kinderopvangorganisatie heeft een opgeleide aandacht functionaris aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld die gespecialiseerd is in de stappen van de meldcode en het voeren van gesprekken met ouders waarin zorgen bespreekbaar gemaakt worden.

Veilig Thuis is een landelijke organisatie die de radarfunctie heeft en waar alle meldingen van diverse organisaties samenkomen. Veilig Thuis biedt advies over het aangaan van een gesprek met ouders, maar is er ook om hulp te organiseren bij gezinnen waar er zorgen zijn om de veiligheid, welbevinden en de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en ouderen.

Welke taak heeft de kinderopvang in samenwerking met ouders?

Professionals in de kinderopvang hebben de taak om samen met ouders ervoor te zorgen dat het goed gaat met kinderen. Dat kinderen kunnen opgroeien in een liefdevolle, prettige en veilige omgeving thuis en in de opvang. De omgeving en de zorg draagt bij aan de voorspoedige ontwikkeling van de kinderen.

Wanneer er zorgen zijn hierover zal de professional die direct met u als ouder bespreken. Maar ook wanneer u zelf zorgen heeft over uw eigen kind of wellicht over een ander kind, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

 

Wat gebeurt er als er zorgen zijn om uw kind?

U kunt erop vertrouwen dat wanneer er zorgen zijn om uw kind, dat de professional altijd direct en als eerste daarmee naar u toe komt. Het kan zijn dat er geen reden is tot zorg. Het kan zijn dat er wel zorgen zijn en dat de professional samen met u kan nadenken hoe de zorgen om het kind verminderd kunnen worden. Hierin heeft de kinderopvang samen met u als ouder een gezamenlijk doel: namelijk het welbevinden en de veiligheid van uw kind. Soms kunnen ouders hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

 

Privacy

In de kinderopvang delen we geen persoonlijke informatie met anderen zonder uw toestemming. Echter hebben professionals in de kinderopvang een Meldrecht bij Veilig Thuis, wat inhoudt dat zij dienen te melden bij zorgen over acute en structurele onveiligheid van een kind en wanneer er geen uitzicht is op verbetering rond de zorgen.

 

Heeft u als ouder hier meer vragen over, of wilt u meer hierover weten dan kunt u dit aangeven aan ons team van pedagogisch medewerksters Niki en Liselot, Pedagogisch Coach Michelle.

Bij vragen of zorgen kunt u altijd terecht bij Carmen Esser en/of Eduard Coppelmans, zij zijn onze aandacht functionaris en aanspreekpunt hiervoor. Dit wordt altijd discreet en vertrouwelijk behandeld.