GGD inspectie rapport

 

De GGD is verantwoordelijk voor de controle op o.a. het pedagogisch beleid, veiligheid van kinderen en medewerkers en ergonomie.

Kinderdagverblijf De Hukkie Puk heeft bij de controles een positief advies gekregen van de GGD. Omdat wij van De Hukkie Puk graag open en transparant willen zijn publiceren wij het rapport op de website en ligt hij ook ter inzage op het kinderdagverblijf.

Het rapport wordt ook gepubliceerd door de GGD, landelijk register kinderopvang en de gemeente Tilburg.


Download
GGD Inspectierapport KDV De Hukkie Puk 22 juni 2020
Inspectierapport KDV De Hukkie Puk 2020.
Adobe Acrobat document 194.7 KB
Download
GGD Inspectierapport BSO De Hukkie Puk 11 februari 2021
Inspectierapport BSO De Hukkie Puk 2021.
Adobe Acrobat document 328.7 KB
Download
GGD Inspectierapport BSO De Hukkie Puk 30 september 2021
Inspectierapport BSO De Hukkie Puk 30-09
Adobe Acrobat document 230.8 KB
Download
GGD Inspectierapport KDV De Hukkie Puk 27 januari 2022
Inspectierapport KDV De Hukkie Puk 2022.
Adobe Acrobat document 197.1 KB