Meer persoonlijke liefdevolle aandacht


Kiest u voor De Hukkie Puk als kinderopvang van uw zoon of dochter? Via de inschrijfknop aan de linkerkant kunt u uw kind online inschrijven. Heeft u nog geen rondleiding gehad of hebben we nog geen kennis gemaakt? Dan nemen we zo snel mogelijk contact op om daarvoor een afspraak te maken, u mag natuurlijk ook zelf eerst contact opnemen om een afspraak te maken.
Download
Privacy-Statement-AVG-kinderdagverblijf
Adobe Acrobat document 145.5 KB
Download
Formulier toestemming toedienen medicijn
Adobe Acrobat document 126.1 KB
Download
Meldcode huiselijk geweld en kindermisha
Adobe Acrobat document 660.7 KB
Download
Klachtenregeling Kinderopvang De Hukkie
Adobe Acrobat document 136.6 KB
Download
Klachtenformulier De Hukkie Puk.pdf
Adobe Acrobat document 118.3 KB
Download
Hoe werkt de geschillencommissie.pdf
Adobe Acrobat document 137.2 KB