GGD inspectie rapport

 

De GGD is verantwoordelijk voor de controle op o.a. het pedagogisch beleid, veiligheid van kinderen en medewerkers en ergonomie.

Kinderdagverblijf De Hukkie Puk heeft bij de controles een positief advies gekregen van de GGD. Omdat wij van De Hukkie Puk graag open en transparant willen zijn publiceren wij het rapport op de website en ligt hij ook ter inzage op het kinderdagverblijf.

Het rapport wordt ook gepubliceerd door de GGD, landelijk register kinderopvang en de gemeente Tilburg.


Download
Inspectierapport KDV De Hukkie Puk 2020.
Adobe Acrobat document 194.7 KB
Download
Inspectierapport BSO De Hukkie Puk 2021.
Adobe Acrobat document 328.7 KB